Osłony instalacyjne w naszej ofercie

Nasz zakład jest producentem następujących osłon instalacyjnych:

 • szafka gazowa natynkowa SGN
 • szafka gazowa natynkowa zabudowana SGNZ
 • szafka gazowa podtynkowa SGP
 • drzwiczki gazowe DG
 • szafka zaworu wody natynkowa SZWN
 • drzwiczki zaworu wody DZW

 • drzwiczki rewizyjne DRE
 • drzwiczki rozdzielaczy DRO
 • szafki i drzwiczki do zabudowy wodomierzy i ciepłomierzy
 • szachty instalacyjne
 • inne nietypowe szafki, drzwiczki i obudowy instalacyjne wg zamówienia